undefined
undefined

KOMOPAL PGKiM Sp. z o.o., ul. Żeromskiego 25, Opalenica

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
KOMOPAL Sp. z o.o.

ul. Żeromskiego 25

64-330 Opalenica

tel. 061 44 76 610
fax: 06144 76 611

 

e-mail: sekretariat@komopal.pl
www.komopal.pl

 

Profil działalności:

Celem firmy jest zaspokajanie potrzeb komunalnych zakładów, instytucji i ludności z terenu gminy Opalenica, a także realizacja zadań i zleceń zewnętrznych na obszarze województwa wielkopolskiego. W planach firmy jest miedzy innymi tworzenie związków międzygminnych w celu wypracowania silnego lobby, mogącego w większym stopniu w pozyskiwał środki finansowe z UE oraz źródeł krajowych na potrzeby ochrony środowiska naturalnego, w tym na budowę i modernizacje infrastruktury komunalnej. Główne zadania: wodociągi i kanalizacja, oczyszczalnie ścieków, ciepłownictwo, administracja domów mieszkalnych, transport i usługi komunalne, budownictwo i remonty.