undefined
undefined

METROLOG Sp. z o.o., Kościuszki 97, Czarnków

Siedziba główna
Metrolog Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 97
64-700 Czarnków


sekretariat
tel.: +48 67 255 34 39 wew. 231
        +48 67 255 36 03
        +48 67 255 37 39
faks: +48 67 255 34 39 wew. 251
         +48 67 255 20 63

 

www.metrolog.com.pl
metrolog@metrolog.com.pl

 

Profil działalności:

 

PRODUKCJA


Jesteśmy jednym z największych producentów kompaktowych węzłów cieplnych w Polsce. Oferujemy węzły cieplne kompaktowe wodne lub parowe o zakresie mocy od kilku kW do kilkudziesięciu MW, wykonane w różnych wariantach: indywidualne i grupowe, jedno- i wielofunkcyjne, sterowanie automatycznie lub pracujące w ramach centralnego systemu sterowania i nadzoru. Wyprodukowane przez nas węzły posiadają znak CE.

Oferta produktowa obejmuje:

- kompaktowe węzły cieplne typu MET,

- kompaktowe węzły cieplne typu AKU-MET,

- kompaktowe węzły cieplne typu MINI-MET,

- kompaktowe węzły cieplne typu MICRO-MET,

- zestawy stabilizująco-uzupełniające PRESS-MET,

- automatyczne układy uzupełniania zładu AUZ.

 

USUGI


Oferujemy kompleksową realizację inwestycji z zakresu energetyki cieplnej (w tym kogeneracji), a także budowy systemów uzdatniania wody oraz obiektów kubaturowych w systemie generalnego wykonawstwa. Należymy obecnie do czołówki największych i najbardziej renomowanych firm działających w sektorze energetyki cieplnej i kogeneracyjnym. Jesteśmy doskonale przygotowani do realizacji projektów o dużym stopniu złożoności oraz wysokich wymaganiach technologicznych i organizacyjnych. Realizujemy inwestycje na terenie całego kraju, a także na wybranych rynkach krajów europejskich.


W ramach naszej specjalizacji oferujemy m.in.:

- opracowanie we własnej pracowni projektowej koncepcji, analiz ekonomiczno-finansowych oraz pełnobranżowych dokumentacji projektowych budowlano-wykonawczych z zakresu energetyki cieplnej,

- budowę, przebudowę i modernizację kotłowni na paliwo stałe, kotłowni olejowych, gazowych i olejowo-gazowych, jak również kotłowni na biomasę,

- kompleksową realizację układów kogeneracyjnych,

- wykonanie systemów ogrzewania z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii przy zastosowaniu kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła,

- budowę instalacji technologicznych na potrzeby przemysłu (m.in. spożywczego, hutniczego, drzewnego, energetycznego),

- budowę przepompowni sieciowych oraz modernizację układów hydraulicznych w ciepłowniach,

- wykonanie instalacji elektrycznych, systemów automatyki przemysłowej, sterowania i wizualizacji,

- montaż i modernizację węzłów cieplnych,

- wykonanie systemów uzdatniania wody (w tym modernizacja i budowa nowych stacji uzdatnia wody według istniejącej dokumentacji technicznej lub w formule „zaprojektuj i wybuduj”),

- budowę obiektów kubaturowych w systemie generalnego wykonawstwa.

 

HANDEL


Od początku istnienia firmy METROLOG prowadzimy działalność handlową oferując kompleksową realizację dostaw urządzeń i materiałów renomowanych polskich i europejskich producentów na potrzeby ciepłownictwa i instalacji ciepłej i zimnej wody. Naszą ofertę handlową wzbogaca szereg usług towarzyszących sprzedaży takich jak:

- dobór urządzeń do wymaganych parametrów instalacji technologicznych,

- wykonanie projektów w naszej pracowni projektowej,

- weryfikacja projektów,

- profesjonalne doradztwo techniczne,

- kompletacja i dostaw towaru na miejsce wskazane przez odbiorcę.

 

 

SERWIS


Dział obsługi serwisowej zapewnia całodobowy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie całego kraju wszystkich oferowanych przez nas urządzeń i obejmuje m.in.:

- serwis węzłów cieplnych od 10 kW do 30 MW w wykonaniu od jednofunkcyjnych do wielofunkcyjnych oraz ich konserwacje,

- przeprowadzenie pierwszego uruchomienia węzłów wraz z procedurą odbiorową i szkoleniem personelu obsługi,

- wymianę liczników ciepła oraz wyposażenie obiektów w liczniki zastępcze na czas trwania legalizacji,

- serwis kotłowni olejowych, gazowych, kotłowni na paliwo stałe i na biomasę oraz pomp ciepła  układów solarnych, wyposażenie obiektów w falowniki do układów napędowych, wentylatorów, pomp i rusztów, kompleksowe przeglądy i konserwacje całych kotłowni o mocy od 24 kW do 25 MW,

- przeglądy okresowe i konserwacje układów sterowania liniami produkcyjnymi w zakładach przemysłowych, wyposażenie obiektów w urządzenia regulacyjne i pomiarowe oraz ich kalibrację,

- modernizację układów sterowania i AKPiA, przeglądy okresowe oraz remonty i konserwacje szaf sterowniczych.