undefined
undefined

P. W. i K. Sp. z o.o., ul. Targowa 8, Nowy Tomyśl

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
w Nowym Tomyślu Sp. z o.o.

ul. Targowa 8
64 – 300 Nowy Tomyśl
tel./fax: 0 61 44 22 080, 44 22 091

 

e-mail: pwik.nowytomysl@pro.onet.pl

http://www.pwik.nowytomysl.pl/

 

 

Profil działalności:

  • Pobór i uzdatnianie wody.
  • Działalność usługowa w zakresie rozprowadzania wody.
  • Usługi sanitarne i pokrewne.
  • Odprowadzanie ścieków.
  • Pozostały pasażerski transport rozkładowy.
  • Towarowy transport drogowy pojazdami specjalistycznymi.
  • Działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego.
  • Sprzedaż hurtowa materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego.