undefined
undefined

Suszarnicza Spółka OGRODNIK S.A., ul. Kolejowa 27, Nowy Tomyśl

Suszarnicza Spółka OGRODNIK S.A.  

Kolejowa 27,
64-300 Nowy Tomyśl
tel. 61 442 34 15
fax 61 44 23 415 wew. 12
ogrodnik@hot.pl‎
www.ogrodnik.info.pl


Profil działalności:

Suszarnicza Spółka ,,OGRODNIK” S.A. powstała w roku 1996 jako odpowiedź na zmieniające się warunki w naszym kraju.   Akcjonariusze-założyciele stawiali sobie za cel stworzenie podmiotu produkcyjno - handlowego , reagującego bardzo szybko na dynamicznie zmieniające się warunki rynkowe.  Przedmiotem działania Spółki jest suszenie warzyw takich jak: marchew, pasternak, seler, pietruszka, buraki ćwikłowe, por, ziemniak.

Organem uprawnionym do reprezentowania Spółki jest Zarząd Spółki, w skład którego wchodzi Pan Zenon Doliwa, pełniący funkcję Prezesa Zarządu

Początki sprzedaży suszy warzywnych to głównie eksport, który stanowił około 95% ogółu sprzedaży. Głównymi kierunkami sprzedaży były Niemcy, Holandia i Węgry. W chwili obecnej sprzedaż krajowa stanowi około 50% ogólnej sprzedaży.

W roku 1999 został uruchomiony nowy wydział granulowania suszy warzywnych, aby sprostać rosnącym wymaganiom klientów i poszerzyć rynki zbytu.

W ramach podnoszenia jakości wyrobów gotowych poszerzono zakres kontroli wyrobów w laboratorium zakładowym i oprócz pracowni fizykochemicznej uruchomiono w 2004r pracownie mikrobiologiczną. W pracowniach wyposażonych w nowoczesny sprzęt firma wykonuje określone w normach jakościowych badania organoleptyczne, fizykochemiczne i mikrobiologiczne. Bieżące, systematyczne analizy na każdym etapie produkcji dają pewność, że produkowana partia suszu spełnia wymogi prawa żywnościowego w Polsce i standardy Unii Europejskiej.

Aby zapewnić sobie konkurencyjność na rynkach światowych w czerwcu 2003 roku jako jedna z pierwszych firm w branży suszarniczej Spółka otrzymała certyfikaty ISO 9001:2000 i HACCP . Oba zintegrowane systemy nadal są utrzymywane i doskonalone.

W 2007 r poszerzono oferowany asortyment rozpoczynając produkcję pudrów z warzyw suszonych.

Dla dalszego poszerzenia rynków zbytu, zapewnienia światowych standardów i zapewnienia bezpiecznej żywności firma uzyskała w 2009r certyfikat zatwierdzenia spełnienia wymagań Global Standard for Food Safety - BRC.

Mając na uwadze ochronę pracowników, działanie zgodne z prawem oraz określenie i kontrolę wpływu działalności na środowisko, Zarząd Spółki w roku 2015 podjął decyzję o zintegrowaniu funkcjonującego Systemu Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Żywności z Systemem Zarządzania zgodnym ze standardem ISO 14001 oraz OHSAS 18001.  

System zarządzania organizacją jest pro-konsumencki a zdrowie i zadowolenie klienta stawiane jest na pierwszym miejscu we wszystkich jej działaniach.

W organizacji prowadzony jest stały nadzór nad procesami produkcji, kontrola surowców i wyrobów gotowych. Dzięki temu oferowane produkty spełniają wysokiej klasy standardy jakościowe i gwarantują sukces na rynkach krajowych i zagranicznych.