undefined
undefined

Spotkanie informacyjne dot. Wielkopolskiego Regionanego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013

SZANOWNI PAŃSTWO !

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne spotkanie informacyjne dotyczące WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007 – 2013 (WRPO), w szczególności PRIORYTETU I: Konkurencyjność Przedsiębiorstw:

· działania 1.1. Rozwój Mikroprzedsiębiorstw

· działania 1.2. Wsparcie rozwoju MSP

· działania 1.5. Wzmocnienie instytucjonalnego otoczenia biznesu

· działania 1.7. Rozwój sieci kooperacji.

Spotkanie to odbędzie się 13 listopada 2007, w godz. 11.00 – 14.00, w Sali Sesyjnej Nowotomyskiego Ośrodka Kultury,
ul. Tysiąclecia 3.

Powyższe zagadnienia omówi Pani Jadwiga Twardowska – główny specjalista Departamentu Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego.Do pobrania: zaproszenie_13.11.2007_r..doc